dark.png

Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža zone  „Splovine 1“u naselju Rovanjska.

Investitor: Općina Jasenice

 

  • lokacija: Općina Jasenice, naselje Rovanjska

  • veličina: 3328,00m

  • procjena troškova gradnje: 4.500.000 €

UREDI U REPUBLICI HRVATSKOJ

VIA FACTUM d.o.o.

UPRAVA

SJEDIŠTE U ZAGREBU

URED U ZADRU

Tel.: +385 1 646 2433

E-mail: ured.zagreb@viafactum.hr

Donje Svetice 46c

10000  Zagreb

Tel.: +385 23 400 655

E-mail: viafactum@viafactum.hr

Zrinsko-Frankopanska 10/1

23000  Zadar

URED U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

VIA FACTUM Planung und Projektmanagement GmbH

SJEDIŠTE U BERLINU

E-mail: viafactum@viafactum.de

Am Märchenbrunnen 11 b

10407 Berlin

© 2020 Via Factum

Designed by Dalmartian