HIDROTEHNIKA

Hidrotehnički tim VIA FACTUM d.o.o. čine motivirani i iskusni stručnjaci uže vezani za hidrotehnički inženjering, s prijašnjim iskustvom ostvarenim u najpoznatijim hidrotehničkim tvrtkama u Republici Hrvatskoj.

 

Zahvaljujući raznolikosti iskustva naših stručnjaka, sposobni smo ostvariti širok spektar projekata u sferi hidrotehničkih infrastrukturnih građevina, melioracijskih građevina, građevina u gospodarenju otpadom te pomorske gradnje.

 

S višegodišnjim iskustvom sudjelovanja u projektima financiranima fondovima EU-a, izrađujemo studije izvodljivosti, hidrauličke modele tečenja za sustave vodoopskrbe i odvodnje, koncepcijska rješenja, idejne, glavne i izvedbene projekte sustava vodoopskrbe i odvodnje naselja i industrijskih postrojenja.

 

Za oblikovanje rješenja, naši stručnjaci koriste najnapredniji softver: AutoCAD Map, QGis, AutoCAD Civil 3D, StudioARS Urbano za projektiranje te Bentley WaterGEMS, Epanet, EpaSWMM za hidrauličko modeliranje.

 

U nastavku dajemo pregled značajnijih projekata.

hidro usluge.png

UREDI U REPUBLICI HRVATSKOJ

VIA FACTUM d.o.o.

UPRAVA

SJEDIŠTE U ZAGREBU

URED U ZADRU

Tel.: +385 1 646 2433

E-mail: ured.zagreb@viafactum.hr

Donje Svetice 46c

10000  Zagreb

Tel.: +385 23 400 655

E-mail: viafactum@viafactum.hr

Zrinsko-Frankopanska 10/1

23000  Zadar

URED U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

VIA FACTUM Planung und Projektmanagement GmbH

SJEDIŠTE U BERLINU

E-mail: viafactum@viafactum.de

Am Märchenbrunnen 11 b

10407 Berlin

© 2020 Via Factum

Designed by Dalmartian