dark.png

Aglomeracija Vir 

Projekt vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije VIR za sufinanciranje iz fondova EU-a

Investitor: Vodovod-Vir d.o.o., Vir

Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira: Naselje Torovi

  • izrađen idejni i glavni projekt te natječajna dokumentacija

  • ishođene dozvole

  • 23 km sustava sanitarne odvodnje sa 3 crpne stanice (Q ≈ 10 l/s, 10 l/s i 38 l/s)

  • 23 km sustava vodoopskrbe sa 1 hidrostanicom (Q ≈ 20 l/s)

  • procjena ukupne vrijednosti radova je 12.800.000 €

UREDI U REPUBLICI HRVATSKOJ

VIA FACTUM d.o.o.

UPRAVA

SJEDIŠTE U ZAGREBU

URED U ZADRU

Tel.: +385 1 646 2433

E-mail: ured.zagreb@viafactum.hr

Donje Svetice 46c

10000  Zagreb

Tel.: +385 23 400 655

E-mail: viafactum@viafactum.hr

Zrinsko-Frankopanska 10/1

23000  Zadar

URED U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

VIA FACTUM Planung und Projektmanagement GmbH

SJEDIŠTE U BERLINU

E-mail: viafactum@viafactum.de

Am Märchenbrunnen 11 b

10407 Berlin

© 2020 Via Factum

Designed by Dalmartian