top of page
dark.png

Aglomeracija Vir 

Projekt vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije VIR za sufinanciranje iz fondova EU-a

Investitor: Vodovod-Vir d.o.o., Vir

Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira: Naselje Torovi

  • izrađen idejni i glavni projekt te natječajna dokumentacija

  • ishođene dozvole

  • 23 km sustava sanitarne odvodnje sa 3 crpne stanice (Q ≈ 10 l/s, 10 l/s i 38 l/s)

  • 23 km sustava vodoopskrbe sa 1 hidrostanicom (Q ≈ 20 l/s)

  • procjena ukupne vrijednosti radova je 12.800.000 €

bottom of page