dark.png

Aglomeracija Sinj 

Aglomeracija Sinj – sustavi prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

Investitor: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj

  • podsustavi Centar istok, Centar zapad, Sjever, Glavice zapad

  • izrađeni idejni i glavni projekti

  • ishođene dozvole

  • 33 km sustava sanitarne odvodnje s 2 crpne stanice

  • procjena ukupne vrijednosti radova je 8.000.000 €

UREDI U REPUBLICI HRVATSKOJ

VIA FACTUM d.o.o.

UPRAVA

SJEDIŠTE U ZAGREBU

URED U ZADRU

Tel.: +385 1 646 2433

E-mail: ured.zagreb@viafactum.hr

Donje Svetice 46c

10000  Zagreb

Tel.: +385 23 400 655

E-mail: viafactum@viafactum.hr

Zrinsko-Frankopanska 10/1

23000  Zadar

URED U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJ

VIA FACTUM Planung und Projektmanagement GmbH

SJEDIŠTE U BERLINU

E-mail: viafactum@viafactum.de

Am Märchenbrunnen 11 b

10407 Berlin

© 2020 Via Factum

Designed by Dalmartian