top of page
dark.png

Aglomeracija Sinj 

Aglomeracija Sinj – sustavi prikupljanja i odvodnje otpadnih voda

Investitor: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj

  • podsustavi Centar istok, Centar zapad, Sjever, Glavice zapad

  • izrađeni idejni i glavni projekti

  • ishođene dozvole

  • 33 km sustava sanitarne odvodnje s 2 crpne stanice

  • procjena ukupne vrijednosti radova je 8.000.000 €

bottom of page