top of page
dark_gospić.png

Aglomeracija

Gospić-Lički Osik-Perušić 

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić

Investitor: Usluga d.o.o., Gospić

  • vodeći član konzorcija grupe projektantskih tvrtki

  • izrađeni idejni i glavni projekt

  • ishođene dozvole

  • 36 km sustava sanitarne i mješovite odvodnje sa 28 crpnih stanica (Q ≈ 7 l/s – 30 l/s)

  • 18 km rekonstrukcije sustava vodoopskrbe

  • nadogradnja UPOV-a Gospić ≈ 13.000 ES

  • procjena ukupne vrijednosti radova je 29.400.000 €

bottom of page